Internasjonal

Hvordan ringe et internasjonalt telefonnummer på en iPhone
  • 1111
Du må ringe et "+" før du begynner å ringe et internasjonalt nummer, som du får tilgang til ved å holde nede 0-tasten. Deretter skriver du ganske enke...
hvordan du ringer internasjonalt fra en mobiltelefon
  • 1472
For å ringe en telefon i et annet land, ring 011, og deretter koden for landet du ringer, områdekoden eller bykoden og telefonnummeret. Hvis du for ek...